نمونه اجرای برنامه

نمونه هایی از اجرای برنامه را می توان چنین برشمرد:
تأکید بر اهمیت رمز عبور و مدیریت آن / نحوه حفاظت در مقابل بدافزارها یا هرزنامه‌ها / نحوه وبگردی ایمن / سیاست‌های کاری امنیتی در سازمان و نحوه حفظ و حراست از آن‌ها / خطرات ایمیل‌های ناشناخته / استفاده مجاز یا غیرمجاز از اینترنت در سازمان / پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات / مهندسی اجتماعی / نحوه حفاظت فیزیکی از سیستم‌ها / حفاظت از سیستم‌های همراه / مجاز یا غیرمجاز بودن اتصال سیستم‌های شخصی به سیستم‌های سازمانی امنیت لپ‌تاپ‌ها / اهمیت توجه به وصله‌های نرم‌افزاری / تعریف نرم‌افزارهای مجاز یا غیرمجاز در سازمان ...