برسام چیست؟

آگاهی امنیتی مجموعه دانش و رفتار افراد یک سازمان به‌منظور حفظ دارایی‌های عمدتاً دیجیتالی آن سازمان است.
سازمان‌های بزرگ اغلب برنامه‌هایی جهت آموزش پرسنل و بالا بردن دانش و آگاهی آنان در زمینه امنیت سایبری را تدوین و اجرا می‌نمایند.
از طرف دیگر یک برنامه آگاهی‌رسانی خوب باید ما را مطمئن کند که موفق می‌شود کارکنان (و فراتر از آن همه ذینفعان سازمان) را با توجه به سیاست‌های سازمان و با توجه به روش‌های حفظ امنیت، نسبت به مسئولیت‌هایی که در خصوص امنیت فناوری اطلاعات دارند، آگاه سازد.
این برنامه که به آن برنامه سازمانی آگاهی‌رسانی امنیتی و به‌اختصار برسام می‌گوییم، یکی از برنامه‌های واحد فناوری اطلاعات سازمان‌هاست که حوزه عمل آن می‌تواند شامل همه ذینفعان سازمان (اعم از پرسنل، مدیران، پیمانکاران بیرونی و حوزه سیاست‌گذاری و حتی رگولاتوری) باشد.