مقالات

ارزیابی و سنجش موفقیت آگاهی‌رسانی امنیتی

هدف از انتشار این گزارش توسط موسسه SANS‌ در سال ۲۰۱۷) کمک به شناسایی آنچه که در برنامه‌های موفقیت‌آمیز آگاهی‌رسانی در حال پیاده‌سازی و اجرا هستند، بوده است.

همچنین مواردی را بررسی کرده‌است که امکان بهبود آن در برنامه‌های ناموفق یا به‌خوبی توسعه داده‌نشده، وجود دارند. این یافته‌ها با به‌کارگیری مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌های حقیقی به دست آمده‌اند، تجزیه‌وتحلیل بسیار دقیق انجام‌گرفته و بر اساس امور مربوط به آگاهی‌رسانی امنیتی تکمیل شده‌است. از این رو می‌توانید مطمئن باشید که این نتایج گزارش شده، دقیق و معنادار هستند.

لطفا برای مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود کنید.

دانلود

بازگشت به لیست