ویکی امنیت

تطابق‌ناپذیری

تطابق‌ناپذیری (non-compliance) یعنی عدم پیروی از قوانین دولتی یا صنعتی در رابطه با امنیت و حریم خصوصی. تطابق‌ناپذیری می‌تواند پرهزینه باشد. سازمان‌ها ممکن است در نتیجه‌ی تطابق‌ناپذیری با جریمه‌ها، خدشه خوردن اعتبار و یا حتی اقامه دعوا مواجه شوند.
طی یک پژوهش انجام گرفته در موسسه‌ی Ponemon نشان داده شد که میانگین هزینه‌ی هر نفوذ در داده‌های سازمان‌ها ۶.۷ میلیون دلار بوده است که میانگین هزینه‌ی متحمل شده بر هر مشتری ۲۰۴ دلار برآورد شده است.

بازگشت به لیست