ویکی امنیت

ثبت ضرب‎کلید (کی‌لاگینگ)

کی‌لاگینگ (keylogging) زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت‌های کلیدها به صورت مخفیانه توسط یک شخص ثالث غیرمجاز ثبت می‌شوند.
این روش از منبع درآمدهای مهم در میان بدافزارها به شمار می‌رود زیرا از روش‌های موثر برای سرقت نام کاربری، کلمه عبور و جزئیات مربوط به کارت‌های اعتباری و دیگر اطلاعات حساس به شمار می‌رود.

بازگشت به لیست