ویکی امنیت

حمله‌ی بروت فورس (Brute force attack)

در حمله‌ی بروت فورس هکر تلاش می‌کند با استفاده از تعداد بسیار زیادی رمز عبور به سیستم و یا فایل‌ها دسترسی غیرمجاز پیدا کند. این هکرها اغلب از برنامه‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند تا با استفاده از تعداد زیادی کلمه‌ی عبور، پیام‌ها را کدگشایی کرده ‌یا به سیستم‎ها دسترسی پیدا کنند. برای جلوگیری از حمله‌های بروت فورس، باید کلمه‌ی عبور خود را به نحوی انتخاب کنید که ایمنی لازم را داشته باشد. (نحوه‌ی انتخاب کلمه‌ی عبور مناسب را ببینید)

بازگشت به لیست