ویکی امنیت

دانلود Drive-by

دانلود درایوبای (بزن و فرارکن) یعنی آلوده شدن کامپیوتر به بدافزارها هنگامی‌که کاربر از یک وب‌سایت حاوی کد مخرب بازدید می‌کند.
دانلودهای درایوبای بدون اطلاع کاربر صورت می‌گیرند. حتی یک بازدید ساده از وب‌سایت آلوده می‌تواند برای دانلود بدافزار و اجرا شدن آن روی کامپیوتر شما کافی باشد. بدافزارها از آسیب‌پذیریهای موجود در مرورگر (و پلاگین ‌های مرورگر) استفاده کرده تا کامپیوتر شما را آلوده کنند.
هکرها به طور پیوسته به وب‌سایت‌های قانونی و سالم حمله کرده تا آنها را آلوده کرده و کدهای مخرب خود را به آن صفحات تزریق کنند. سپس هنگام بازدید کاربر از سایت قانونی ولی آلوده، کد تزریق شده توسط مرورگر بارگذاری شده، و این آغازگر حمله درایوبای می‌باشد. در این روش، هکر می‌تواند بدون اینکه مجبور باشد کاربر را به بازدید از یک سایت خاص هدایت کند، وی را آلوده نماید.
برای دفاع در برابر دانلودهای درایوبای، باید از یک نرم‌افزار امنیتی که با فیلترینگ امنیتی وب همراه شده باشد، استفاده کنید. (سوء‎استفاده را هم ببینید)

بازگشت به لیست