ویکی امنیت

شناسایی درون‌ابری

شناسایی درون‌ابری (In-the-cloud detection) از کنترل آنلاین و آنی داده‌ها برای شناسایی تهدیدات استفاده می‌کند.
هدف شناسایی درون‌ابری کاهش زمانی است که یک محصول امنیتی برای استفاده از امضای بدافزار نیاز دارد. محصولات امنیتی با بررسی داده‌هایی که به صورت آنلاین منتشر می‌شوند (مثلاً درون‌ابری) دیگر مجبور نیستند امضاها را به کامپیوترها ارسال کنند. شناسایی درون‌ابری باعث می‌شود که واکنش بسیار سریعی به تهدیدات جدید شناسایی شده از خود نشان دهید، ولی ایرادی که به آن وارد است این است که برای انجام کنترل و پایش به اینترنت نیاز دارد.

بازگشت به لیست