ویکی امنیت

ظرف‌عسل (Honeypot)

ظرف‌عسل نوعی تله است که متخصصان امنیتی برای شناسایی حمله‌های هکرها یا جمع‌آوری نمونه بدافزارها به کار می‌برند.
ظرف‌عسل انواع مختلفی دارد. برخی از آنها شامل کامپیوترهایی هستند که به شبکه متصل می‌شوند تا کرم‌های شبکه را به دام بیاندازند. برخی دیگر سرویس‌های شبکه‌ای ساختگی (مانند سرورهای وب) هستند تا حملات وارده را ثبت کنند.
ظرف‌های عسل مکرراً توسط متخصصان امنیت یا محققان برای جمع آوری اطلاعات درباره تهدیدات و حمله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بازگشت به لیست