مقالات

مدیریت موثر آسیب‌پذیری‌ها در ۱۰ گام

مدیریت موثر آسیب‌پذیری‌ها در 10 گام

اطلاعات، سرمایه‌ای با ارزش برای هر سازمانی است. با این حال، اطلاعات به چالشی برای امنیت تبدیل شده‌است.

 

وقتی که مقدار اطلاعات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد به همان اندازه نیز انگیزه تبهکاران و هکرها برای دستیابی به آن بیشتر و بیشتر می‌شود. داده‌‌ها در سرتاسر سیستم‌ها، شبکه‌ها و دستگاه‌ها گسترده شده‌اند که آن را در معرض خطر قرار می‌دهد.

 

لطفا برای مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود کنید.

دانلود

بازگشت به لیست