ویکی امنیت

نرم‌افزارهای ناخواسته‌ی احتمالی (PUA)

نرم‌افزارهای ناخواسته‌ی احتمالی، برنامه‌هایی هستند که مخرب نیستند ولی ممکن است برای استفاده در محیط کسب‌و‌کاری مناسب نباشند.
برخی نرم‌افزارها غیرمخرب هستند و احتمالاً اگر در جای درست استفاده شوند مفید هم خواهندبود، ولی برای شبکه‌ی شرکت مناسب نیستند. از این دسته می‌توان به تبلیغ‌افزارها، شماره‌گیرها ، جاسوس‌افزارهای غیرمخرب، ابزارهایی برای اداره‌ی کامپیوترها از راه دور و ابزارهای هک اشاره کرد.
برخی برنامه‌های آنتی‌ویروس و برنامه‌های امنیت نقطه‌ی پایانی می‌توانند PUAها را شناسایی کرده و آنها را گزارش دهند. سپس ادمین می‌تواند به آنها اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت داده و یا آنها را از روی کامپیوترها حذف کند.

بازگشت به لیست