ویکی امنیت

ویروس انگلی

ویروس انگلی (parasitic virus)، که به ویروس فایل هم معروف است، با الصاق کردن خود به سایر برنامه‌ها منتشر می‌شود.
هنگامی‌که برنامه‌ی آلوده به ویروس انگلی را اجرا می‌کنید، کد ویروس اجرا می‌شود. این ویروس برای اینکه خود را پنهان‎کند، کنترل را به برنامه‌ی اصلی واگذار می‌کند.
سیستم عاملی که روی کامپیوتر شما در حال فعالیت است ویروس را به عنوان بخشی از برنامه می‌بیند و از این رو همان حقوقی را که برای برنامه قائل است، به ویروس هم می‌دهد. این حقوق به ویروس اجازه می‌دهد خود را تکثیر کرده، خود را روی حافظه‌ی کامپیوتر نصب کند و یا تغییراتی را در کامپیوتر شما انجام دهد.
ویروس‌های انگلی در اوایل پیدایش ویروس‌ها پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند و پس از آن بسیار به ندرت خود را نشان ‌دادند. ولی امروزه با نمونه‌هایی چون Sality، Virut و Vetor در حال احیا شدن هستند.

بازگشت به لیست