مقالات

گزارش سالانه آگاهی رسانی امنیتی از موسسه SANS

گزارش سالانه آگاهی رسانی امنیتی از موسسه SANS

یکی از موضوعات کلیدی که نیازمند درک آن ‌هستیم، آگاهی از چالش‌های اساسی مدیران و کارشناسان اجرای طرح‌های آگاهی امنیت، مشکلاتی که با آن مواجه هستند و طریقه کمک به آنهاست.

این گزارش به طور مفصل وضعیت و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها در اجرای طرح‌های آگاهی رسانی امنیت سایبری در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد.

لطفا برای مطالعه کامل مقاله، فایل پیوست را دانلود کنید.

دانلود

بازگشت به لیست