ویکی امنیت

مرکز فرماندهی و کنترل (Command and control cente)

مرکز فرماندهی و کنترل (C&C) کامپیوتری است که‌یک بات‌نت را کنترل می‌کند (برای مثال شبکه‌ای از کامپیوتر‌های آلوده ‌یا کامپیوتر‌های زامبی). برخی بات‌نت‌ها از سیستم‌های فرماندهی و کنترل توزیع‎شده استفاده کرده و از این رو انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند.
از مرکز فرماندهی و کنترل، هکر می‌تواند به چندین کامپیوتر دستور دهد که فرمان‌های وی را انجام دهند. از مراکز فرماندهی و کنترل اغلب برای حملات انکار سرویس (Denial-of-service:DoS) استفاده می‌شود زیرا می‌توانند تعداد بسیار زیادی کامپیوتر را تحت کنترل خود درآورند تا در یک زمان مشخص، کار مشخصی را انجام دهند. (بات‌نت، زامبی، حمله‌ی انکار سرویس را هم ببینید)

بازگشت به لیست